Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door LUCIFER COFFEE ROASTERS, Kleine Berg 47, 5611 JS Eindhoven, 62642472 als ‘verwerkingsverantwoordelijke’, hierna aan te duiden als LUCIFER COFFEE ROASTERS of ‘wij/onze’. In het geval je onze website bezoekt, of onze producten of diensten afneemt verwerken wij jouw persoonsgegevens. Dit doen wij om je zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In deze verklaring leggen we uit met wel doel en op welke manier we je persoonsgegevens verwerken en hoe jij hier controle over kan uitoefenen.

Menu